AANVRAAG VOOR EEN NIEUWE VERTALING en/of AANPASSING

VAN EEN WERK UIT HET REPERTOIRE VAN DEAUTEURS VOOR PROFESSIONELE OPVOERING

A. GEGEVENS VAN HET WERK

Titel van het originele werk :
Auteur(s) van het originele werk :
Het gaat om een: nieuwe vertalingbewerking
Titel van de nieuwe vertaling / bewerking :

 

B. GEGEVENS OVER DE VERTALER/AANPASSER

 Naam :
 Adres :
 Telefoonnummer :
 Faxnummer :
E-mail :
 U bent lid van:  andere :
 U wilt informatie over deAuteurs
Gelieve als bijlage een curriculum mee te sturen van uw vroegere vertalingen, alsook een presentatie van het gezelschap.

 

C. GEGEVENS OVER DE EXPLOITATIE 

Gezelschap:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Première:
Aantal geplande opvoeringen: