Aanvraag voor het opvoeren van een nieuwe vertaling door een amateurgezelschap

Gelieve dit formulier minstens zes weken voor de première naar deAuteurs te sturen

Opvoerend gezelschap

Naam:  
Vertegenwoordigd door:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
Faxnummer:  
E-mail:  
Is het opvoerend gezelschap aangesloten bij OpenDoek?

Gelieve onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen,
dan kunnen wij uw aanvraag vlot behandelen.

 

Titel van het originele werk:  
Auteur(s):  
Titel van de vertaling:  
Naam van de vertaler(s):  
De vertaler(s) is/zijn lid van:  
Tekst verkregen via: indien andere:
Aantal opvoeringen:  

Financiële voorwaarden

(zie basistarieven en algemene voorwaarden)
Het gezelschap bevestigt dat ze over een volledig en leesbaar exemplaar van de tekst beschikt.
Indien het gezelschap over de toestemming tot opvoering beschikt, verbindt ze zich ertoehet werk op te voeren conform de algemene voorwaarden van deAuteurs, waarvan ze verklaart op de hoogte te zijn.Het gezelschap ziet erop toe om in alle publicaties de naam van de auteurs, bewerkers, vertalers en componisten van het werk te vermelden. 

Informatie over de geplande voorstellingen

Naam zaal 1:  
Aantal zitjes:  
ticketprijs:  
Data opvoeringen:  
Verantwoordelijke rechten*  
* Dit veld hoeft u enkel in te vullen wanneer voor de voorstelling in kwestie een andere instelling dan het opvoerend gezelschap de auteursrechten zal betalen.

 

Naam zaal 2:  
Aantal zitjes:  
ticketprijs:  
Data opvoeringen:  
Verantwoordelijke rechten*  
* Dit veld hoeft u enkel in te vullen wanneer voor de voorstelling in kwestie een andere instelling dan het opvoerend gezelschap de auteursrechten zal betalen.

 

Naam zaal 3:  
Aantal zitjes:  
ticketprijs:  
Data opvoeringen:  
Verantwoordelijke rechten*  
* Dit veld hoeft u enkel in te vullen wanneer voor de voorstelling in kwestie een andere instelling dan het opvoerend gezelschap de auteursrechten zal betalen.