Algemeen reglement

De teksten van het algemeen reglement werden aangenomen door de Raad van Bestuur d.d. 10 mei 2017 en treden in werking op datum van goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Het algemeen reglement bevat volgende punten:

1.Vennoten

1.1 Algemene voorwaarden tot aansluiting
1.2 Erfgenamen en legatarissen
1.3 Verplichtingen van de vennoot

2 Toewijzing en verdeling van de rechten

2.1 Aangifte
2.1.1 Literatuur
2.1.2 Podiumkunsten
2.1.3 Audiovisueel

2.2 Toewijzing van de rechten

3.Afrekening en voorschotten

3.1 Afrekening
3.2 Voorschotten

Download het Algemeen Reglement (2017) van deAuteurs als pdf-bestand.

Print Friendly, PDF & Email