Audiovisueel

Voor audiovisuele auteurs int en verdeelt deAuteurs

  • uitzendrechten,
  • kabel- en satellietrechten,
  • thuiskopierechten
  • dvd-rechten

Aangifte

Uw aangifte is de basis van onze werking: zorg ervoor dat deze steeds up to date is!
Download hier het aangiftedormulier
of geef nieuw werk online aan via deauteurs.be/ledentoegang/aangiftemodule

Uw aangifte stelt de documentatiedienst in staat het gebruik van het repertoire in
kaart te brengen en zo een correcte uitbetaling aan de auteurs te verzekeren.
Aangifte is alleen mogelijk wanneer een werk gepubliceerd is.

Bent u met uw werk nog niet naar buiten gekomen, dan is het ten stelligste aanbevolen het te deponeren.

Juridisch

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies over auteursrecht,
mediarecht, onderhandelingen, fiscaal en sociaal statuut, …
De juridische dienst leest contracten na, stelt modelcontracten ter beschikking, adviseert,
onderhandelt en bemiddelt in geval van conflicten.

Neem in uw contract met een producent steeds een reserveclausule ( voorbehoud voor collectief beheer) op,
die het principe herhaalt dat deAuteurs bepaalde rechten (doorgifte via de kabel,  thuiskopie,
reprografie en openbare uitlening,…) voor u zal innen.
Download de reserveclausule als Word-bestand of als Pdf-bestand.

Internationaal

deAuteurs is gespecialiseerd in het beheer van auteursrechten in België en Nederland.
Voor het beheer van audiovisuele rechten daarbuiten kan ze rekenen op de expertise die SACD en
Scam doorheen de jaren hebben opgebouwd. Op die manier kunnen de leden van deAuteurs
genieten van een optimaal beheer.

 

Print Friendly, PDF & Email