De 4 pijlers van deAuteurs

1. CORRECTE EN TRANSPARANTE INNING EN VERDELING VAN VOLGENDE AUTEURSRECHTEN:
opvoeringsrechten
reproductierechten van boeken, video, dvd
uitzendrechten op radio of televisie, digitale platformen, alsook kabel- en satellietrechten
Video-on-demand-rechten (VOD) van diensten zoals Net gemist, Ooit gemist, Eyewatch, Cmore
exploitaties via internet (Google) of andere elektronische netwerken
reprografierechten voor het kopiëren van beschermde werken op papier
thuiskopierechten voor het kopiëren in familiekring van een audiovisueel werk of een geluidswerk op videocassette, cd of dvd
leenrecht

2. JURIDISCH ADVIES EN ONDERSTEUNING
De juridische dienst van deAuteurs zal zich zich toeleggen op alle aspecten van het beroepsleven van de auteurs: ze zal steun bieden bij het onderhandelen van individuele contracten met uitgevers, producenten en theaterorganisatoren, ze zal modelcontracten ter beschikking stellen, bemiddelen bij conflicten en haar leden adviseren omtrent het fiscale en sociale statuut van auteurs en hun rechten.

3. CULTURELE STEUN EN PROMOTIE
DeAuteurs zal over een jaarlijks budget beschikken om via een beurzenprogramma projecten van Nederlandstalige auteurs te helpen verwezenlijken. Het betreft schrijfbeurzen, beurzen voor ondertiteling, audiovisuele opnames van een choreografie of theaterproductie en uitnodigingen op internationale festivals. DeAuteurs zal daarnaast ook de zorg op zich nemen van de beroepsbescherming en de promotie van haar leden via een auteursportaal waarop elke auteur een eigen webpagina ter beschikking heeft. Bovendien worden de auteurs op de hoogte gehouden van de culturele agenda in België en in het buitenland.

4. INTERNATIONAAL NETWERK
DeAuteurs zal zich specialiseren in het beheer van auteursrechten en zal haar auteurs mede dankzij haar affiliatie met SACD en Scam – de enige internationale beheersvennootschappen in België – kunnen vertegenwoordigen in meer dan veertig landen.