deAuteursnieuws

• deAuteurs erkend door Reprobel

Op het auteurscollege van Reprobel van 11 mei 2012 is de toetreding van deAuteurs positief ontvangen. Katrien Van der Perre woonde in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van deAuteurs de verdere vergadering van het college als waarnemer bij. De algemene vergadering van Reprobel aanvaardde vervolgens op 4 juni 2012 deAuteurs als volwaardig lid. deAuteurs is bij deze dus officieel toegetreden tot Reprobel.

Katrien Van der Perre zal zetelen als bestuurder van Reprobel. Koen Stassijns werd aanvaard als plaatsvervanger.

Op het auteurscollege van vrijdag 15 juni 2012 was Katrien Van der Perre aanwezig voor deAuteurs. Tijdens deze vergadering  bracht ze de procedure voor het opeisen van de reserves voor het verleden voor de leden van deAuteurs die voordien geen lid waren van enige beheersvennootschap ter sprake. Dit wordt verder besproken en uitgediept op vrijdag 7 september 2012, tijdens de volgende vergadering van het auteurscollege van Reprobel. Het verslag van deze vergadering zal u hier kunnen raadplegen.

• deAuteurs steunt de Summerschool van het Schrijverspodium

Het zomert en dat wil zeggen dat het tijd is voor Theater aan Zee .
Net zoals vorig jaar trekt deAuteurs naar Oostende om zich over te geven aan tien dagen van theatergeweld. Na onze samenwerking van vorig jaar met TAZ, steunen we dit jaar de Summerschool van het Schrijverspodium.

Vijf dagen op rij krijgen aspirant-auteurs met interesse in theaterteksten de kans om hun schrijfvaardigheden te ontwikkelen onder intensieve begeleiding van een professional, Suzanne van Lohuizen. Zij brengt vanuit haar ervaring nieuwe invalshoeken aan, die de deelnemers stimuleert om verschillende dimensies van het schrijven voor theater te exploreren. De combinatie van intensieve workshops in de ochtenden, persoonlijk werk en feedback ’s namiddags en contacten in de unieke theatercontext van TAZ#2012 is een uitzonderlijke kans voor deelnemers.

Op dinsdag 31 juli om 18u30 geeft deAuteurs in de bibliotheek Kris Lambert (Wellingtonstraat 7, 8400 Oostende)
een verdiepingsmoment over auteurs- en opvoeringsrechten
waar auteurs met de vruchten van hun pen naartoe kunnen.

Nadien nodigt deAuteurs iedereen op een gemoedelijk etentje, waarop ook onze leden van harte welkom zijn.

TAZ is uiteraard ook sfeer opsnuiven, voorstellingen ontdekken en mensen ontmoeten. Een gezicht op een naam plakken, concrete vragen of problemen oplossen, dromen over nieuwe projecten…

Aanleidingen legio om eens samen te zitten.

Wij zijn gedurende het hele festival aanwezig in Oostende dus lopen elkaar waarschijnlijk tegen het lijf.
Wil je ons daarvoor al te pakken krijgen of wil je er graag bij zijn op de uiteenzetting of het etentje?
Contacteer ons via info@deauteurs.be of op 02/551.03.20.

 

Tot binnenkort,

tot TAZ!

• Symposium leenrecht in België en Nederland

Op 12 december 2011 organiseerden deAuteurs en haar Nederlandse evenknie Stichting LIRA i.s.m. SACD-Scam een symposium over leenrecht in België en Nederland.

In de voormiddag werden lezingen over het leenrecht in België en Nederland  gegeven.

De powerpointpresentaties van deze lezingen kunt u hier raadplegen:

 

 

In de namiddag werd een debat over de toekomst van het leenrecht in België gehouden. Het verslag van dit debat leest u hieronder.

Verslag Debat over de toekomst van het leenrecht in België

Het symposium werd o.l.v. moderator Benoît Proot (directeur Reprobel) afgesloten met een geanimeerd debat over de toekomst van het leenrecht in België.

De betaling en vergoeding van het leenrecht is voer voor discussie tussen de verschillende deelnemers van het debat.

Van overheidswege wil men op korte termijn tot een evenwichtige oplossing komen.

Erik Vlaminck (Vlaamse Auteursvereniging) en Carlo Van Baelen (Vlaams Fonds voor de Letteren) zijn voorstander van een verhoging van de leenrechtvergoeding. Beiden zijn van mening dat de leenrechtvergoeding in België in vergelijking met het buitenland laag is. Tegelijkertijd ijveren ze voor meer transparantie bij de beheersvennootschappen bij de verdeling van de leenrechten.

De betaling van het leenrecht blijft een discussiepunt. Carlo Van Baelen verwijst naar een onderzoek i.v.m.  cultuurparticipatie waaruit blijkt dat de Vlaming een zekere betalingsbereidheid heeft. De lezer kan gevraagd worden een bijdrage te leveren. Een financiële participatie van de lezer hoeft niet rechtlijnig toegepast te worden. Een maatschappelijke en sociale correctie is mogelijk. Bruno Vermeeren (VVBAD, bibliotheeksector) relativeert de studie cultuurparticipatie en wijst erop dat dit in een ruimer kader moet worden bekeken. Hij is voorstander om het Europees gemiddelde te hanteren in de berekening van de leenvergoeding. Daarnaast moeten de doelstellingen i.v.m. de bijdrage van het leenrecht voor de bibliotheken geformuleerd worden. Welke betalingsformule is het best van toepassing voor de bibliotheken?

Benoît Proot vermeldt dat een voorstel op tafel ligt dat gebaseerd is op de tarieven van de omringende landen en hij wijst op het solidariteitsprincipe dat ingebouwd is in het huidig vergoedingssysteem.

Prof. Roger Blanpain (Vewa) wil voor de bibliotheken een globale regeling in het leven roepen. Zo moet de uitzondering op wetenschappelijke bibliotheken en bibliotheken van onderwijsinstellingen afgeschaft worden. Op deze manier worden alle auteurs solidair bij de leenvergoeding betrokken.

 

Print Friendly, PDF & Email