Deponeren onder omslag

Om veiligheidsredenen bewaren we twee identieke versies op een verschillende plaats.
Daarom vragen wij uw depots in twee exemplaren te bezorgen.

 

Duur van het depot

Het werk wordt gedurende vijf jaar in depot bewaard. Deze periode vangt aan op het moment waarop we het depot ontvingen. Als het depot afloopt, sturen wij geen herinnering. Indien u het depot voor een tweede periode van vijf jaar wenst te verlengen, dient u ons uiterlijk een maand na afloop schriftelijk te verwittigen. Zonder uw instructies wordt het depot een maand na afloop van de vervaldatum beëindigd.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder meer door de depots op twee verschillende plaatsen te bewaren) kan een geval van overmacht nooit volledig worden uitgesloten. Het Huis van de Auteurs kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld bij verdwijning, vernietiging of toevallige beschadiging van de in depot gegeven werken tijdens de beschermingsduur van het depot.

 

Kostprijs

• Leden van deAuteurs
1. Uw eerste vier depots zijn gratis(dankzij de Belgische vzw “Steun aan auteurs”). Vanaf het vijfde depot betaalt u 15,00 euro.
2. Een abonnement laat u toe gedurende één jaar vanaf de datum van het eerste depot zoveel werken
te deponeren als u wilt. Elk depot werk wordt bewaard voor een periode van vijf jaar vanaf de datum
van registratie. De prijs van het abonnement is 30,00 euro.

• Niet-leden van deAuteurs
1. U deponeert een of twee werken per jaar. In dit geval kost elk depot 35,00 euro.
Voor de hernieuwing van een depot betaalt u dezelfde som.
2. Een abonnement laat u toe gedurende één jaar zoveel werken te deponeren als u wilt.
Een abonnement kost 75,00 euro.

 

Hoe gaat u te werk?

Om een werk te deponeren, stopt u twee kopieën van uw werk in twee afzonderlijke enveloppen.
U sluit elke enveloppe en vermeldt op de voorkant van de twee enveloppen de volgende gegevens:

  • titel en genre van het werk;
  • de inhoud van de enveloppe : papieren of digitale drager (cdrom/DVD/USB-stick)
  • naam, voornaam, eventueel pseudoniem, adres, telefoon- en faxnummer, emailadres van alle coauteurs
  • handtekening van alle coauteurs van het werk op de voorkant én op de sluiting van elke enveloppe.

Daarna verzegelt u de enveloppen met doorzichtige kleefband. De handtekeningen moeten zichtbaar blijven.
De enveloppe kan worden afgegeven aan het onthaal van het Huis van de Auteurs tijdens
de kantooruren: van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Wenst u per post te deponeren, steek dan de twee enveloppen in een derde enveloppe gericht aan
het Huis van de Auteurs Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.

Schrijf in geen geval een datum op de enveloppen. Wij voorzien het depot zelf van een geldige datum,
namelijk de dag van ontvangst van het depot op voorwaarde dat de algemene voorwaarden door
de (co)auteur(s) werden ondertekend en meegestuurd.

De betaling van het depot gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer
IBAN: BE27 3100 89520073
BIC: BBRUBEBB
van het Huis van de Auteurs. Elke (co)auteur ontvangt een origineel registratieattest als aan alle voorwaarden is voldaan. Deponeren bij het Huis van de Auteurs is enkel mogelijk voor fysieke personen met hoofdverblijfplaats in België.

De auteur – of elke coauteur in geval van een collectief depot – ontvangt een origineel registratie-attest
van zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

 

Nuttige weetjes:

• U kunt verschillende werken tegelijk deponeren in eenzelfde enveloppe. Deze verschillende werken mogen
op verschillende dragers staan (papier of digitaal).
• Het depot is verzegeld en kan bijgevolg alleen onder bepaalde omstandigheden worden geopend,
dit om de geldigheid van het depot te kunnen waarborgen. Wanneer een auteur een nieuw depot uitvoert voor
hetzelfde werk, dient hij een nieuw depot te betalen (behalve in geval van een abonnement).
• Bij afgifte van een collectief depot dienen niet alle coauteurs aanwezig te zijn, maar de handtekening van
elke auteur
 dient uiteraard wel 2 maal op elke enveloppe voor te komen.
• Vertrouwelijkheidshalve geven wij geen telefonische informatie over de ontvangst, bevestiging of
behandeling van de depots. Dit kan enkel schriftelijk gebeuren.

 

Een depot is geen aangifte

Om een werk te kunnen ‘aangeven’, moet de auteur lid zijn van een auteursvereniging en moet het werk worden
geëxploiteerd, hetgeen auteursrechten zal genereren. Een auteur kan pas bij deAuteurs aansluiten als één van zijn
werken aan het publiek wordt voorgesteld onder de vorm van een theatrale opvoering, een uitzending of een vertoning.

Een auteur hoeft geen lid te zijn van deAuteurs om een werk bij het Het Huis van de Auteurs te deponeren.

Download de Algemene Voorwaarden

 

Territoria die door het depot worden gedekt

Van zodra een creatie ontstaat, is er sprake van een auteursrechten. Op grond van de Conventie van Bern met betrekking tot het auteursrecht, zou de bescherming van werken en de inroepbaarheid van een depot zich in theorie moeten uitbreiden tot alle landen die deze conventie hebben geratificeerd – dit zijn bijna alle landen in de wereld. In de praktijk is het echter aangeraden om buiten de territoria die door deAuteurs in samenwerking met SACD en Scam worden gedekt (België, Frankrijk en haar overzeese departementen, Monaco, Groot-Hertdogdom Luxemburg, Zwitserland en Canada) aanvullend een werk te deponeren in alle landen waar de auteur zijn werk zou willen exploiteren. Voor de USA is het ten sterkste aangeraden het werk te registreren bij het Copyright Office: LIBRARY OF CONGRESS – WASHINGTON DC 20559 – USA – telefoon: +1 202 707 30 00 of via http://www.loc.gov/copyright.

Een depot bij het Auteurshuis of elders in Europa is geen voorwaarde om auteursrechtelijk beschermd te zijn. Het is enkel een voorzorgsmaatregel die bij het ter beoordeling voorleggen aan een rechtbank toelaat om een begin van bewijs van datum van het werk en van de identiteit van de auteur te verschaffen. Een depot is niet te verwarren met een aangifte van het werk bij deAuteurs.

 

 

Print Friendly, PDF & Email