Diensten aan auteurs en gebruikers

Diensten aan auteurs
deAuteurs biedt haar leden een brede waaier aan diensten die verband houden met hun professionele leven:
– Ze int en verdelen auteursrechten,
– Ze biedt gratis juridisch advies voor de onderhandeling van contracten of over het sociale of fiscale statuut van auteurs,
– Ze neemt het collectieve beheer op zich van de toestemmingen die nodig zijn voor het gebruik van de werken
– Ze stelt beurzen ter beschikking die projecten of promotionele acties moeten ondersteunen.

Diensten aan gebruikers

DeAuteurs is bovendien de partner van de gebruikers van hun repertoire – ze staat ook hen bij in de correcte toepassing van de auteurswet.
DeAuteurs is de partners van de gebruikers van hun repertoire: ze adviseert auteurs en gebruikers bij de toepassing van de auteurswetgeving.
Wie een werk wil opvoeren, vertonen, gebruiken, moet daarvoor de toestemming krijgen van de auteur(s). DeAuteurs regelt deze toestemmingen en afspraken voor haar leden.
DeAuteurs verleent de gebruikers alle informatie over het werk dat ze willen gebruiken en ze toont u de manier om zo vlot mogelijk aan de benodigde toestemming te komen. Wij vertegenwoordigen een repertoire met tienduizenden werken in verschillende talen. Voor het repertoire van onze leden helpen we gebruikers met de aanvraagprocedure, geven we hen indicatie van het tarief voor de exploitatie en doen we contractvoorstellen op maat van hun projecten. Voor het repertoire van niet-leden verwijzen we hen door naar de juiste rechthebbende.
De tarieven en procedures zijn zo duidelijk mogelijk, met speciale aandacht voor de kleine exploitaties.
We streven ernaar conflicten en geschillen tot een minimum te herleiden.