Doelstelling en benadering

DeAuteurs stelt zich tot doel:
-de auteurs op de Nederlandstalige markt te verenigen, internationale perspectieven te bieden en een constructieve dialoog met producenten, televisiezenders en theaterorganisatoren aan te gaan,
-het collectieve beheer in Vlaanderen en Nederland te optimaliseren,
-het werk van de auteurs te promoten in België en in het buitenland,
-samen te werken met representatieve auteursverenigingen,
-een internationale creatieve auteursgemeenschap te ontwikkelen, die aangepast is aan de huidige informatiemaatschappij.