Dossier: Wie is auteur

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wie (co)auteur is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zeker wanneer meerdere personen bijdragen tot de creatie van dat werk. Niet iedereen kan zich zomaar coauteur noemen. Enkel zij die een wezenlijke bijdrage leveren aan het originele werk worden in principe als auteur aangeduid.

Ons dossier Wie is Auteur neemt het (co)auteurschap onder de loep en bekijkt de wettelijke bepalingen ivm. titulariteit. Daarna wordt per categorie van werken (audiovisuele, literaire en theaterwerken) nagegaan wie zich auteur kan noemen van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Download het dossier

Print Friendly, PDF & Email