Karikatuur, parodie en pastiche

De toestemming van de auteur of de rechthebbenden is niet vereist, indien men voldoet aan volgende voorwaarden:
• rekening houden met de eerlijke gebruiken
• de karikatuur, parodie of pastiche moet zelf een originele creatie zijn en moet de draak steken met het geparodieerde werk
• een humoristisch karakter hebben
• geen verwarring stichten met het oorspronkelijke werk
• geen aantasting zijn van de eer of goede naam van de oorspronkelijke auteur

Het Europees Hof van Justitie heeft in een recentelijk arrest van 3 september 2014 (het Deckmyn-arrest) deze parodie-exceptie echter opengetrokken en gesteld dat slechts aan twee voorwaarden voldaan moet zijn om zich op deze uitzondering te kunnen beroepen. Zo stelt het Hof dat:

  • Er duidelijke verschillen moeten zitten tussen het originele en het parodiërende werk
  • En dat het parodiërende werk humor of spot moet bezitten