Leenrecht: het KB van december 2012

Een nieuw koninklijk besluit “openbare uitlening”

Op 27 december 2012 werd het nieuwe koninklijk besluit Leenrecht van 13 december 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit K.B. heeft retroactief uitwerking met ingang van 1 januari 2004
en vervangt het vergoedingscriterium van het aantal ingeschreven leners
door het aantal 
uitleningen.

Een ander criterium betreft het aantal beschermde werken en prestaties, de collectie,
die door de uitleeninstellingen ter beschikking wordt gesteld.
Het 
jaarlijkse bedrag van de vergoeding voor openbare uitlening wordt vanaf 2013 verhoogd:
zowel het forfaitaire bedrag, afhankelijk van de grootte/collectie van de uitleeninstelling,
als het bedrag per uitlening.
Daarnaast wordt voorzien in een compensatie voor het verleden (2004 -2012).


Download hier het Dossier Leenrecht

Print Friendly, PDF & Email