Literatuur

Voor haar literaire auteurs int en verdeelt deAuteurs

deAuteurs kan eveneens tussenkomen in het innen van

  • schrijfpremies en
  • van honoraria voor lezingen.

Aangifte

Uw aangifte is de basis van onze werking: zorg ervoor dat deze steeds up to date is!
Aangifte van nieuw werk kan u doen via werk online aan via deauteurs.be/ledentoegang/aangiftemodule

Uw aangifte stelt de documentatiedienst in staat het gebruik van het repertoire in
kaart te brengen en zo een correcte uitbetaling aan de auteurs te verzekeren.
Aangifte is alleen mogelijk wanneer een werk gepubliceerd is.

Bent u met uw werk nog niet naar buiten gekomen, dan is het ten stelligste aanbevolen het te deponeren.

 

Juridisch

deAuteurs biedt haar leden gratis professioneel en juridisch advies over auteursrecht,
mediarecht, onderhandelingen, fiscaal en sociaal statuut, …
De juridische dienst leest contracten na, stelt modelcontracten ter beschikking, adviseert,
onderhandelt en bemiddelt in geval van conflicten.

U gaat onderhandelen met een uitgever?
Raadpleeg ons Dossier literaire uitgavecontracten (inclusief modelcontract).

 

Inning & uitbetaling

De reprografie- en leenrechten die u toekomen worden door deAuteurs geïnd bij Reprobel.
Reprobel is belast met het innen van reprografierechten bij de bezitters, importeurs en fabrikanten van
kopieerapparaten en het innen van leenrechten bij bibliotheken. Het betreft een wettelijke licentie,
die in ruil voor de toestemming tot reproductie en ontlening voorziet in een billijke vergoeding
voor de auteur van die werken. De betaling gebeurt via de collectieve beheersvennootschappen,
die zetelen in het Auteurscollege van Reprobel.

 

 

Print Friendly, PDF & Email