Auteursrechten en fiscaliteit

 


Moeten naburige rechten onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen voor werknemers volgens het Hof van Cassatie?
Deze vraag diende het Hof van Cassatie te beantwoorden in haar arrest van 15 september 2014.De feiten waren de volgende :
Volgens de RSZ moet een werkgever sociale lasten betalen op de naburige rechten die zij uitbetaalt aan haar acteurs (werknemers) voor de voorstellingen van de musical Les Misérables in de Stadsschouwburg van Antwerpen in 1998-1999.

In een bijlage bij de arbeidsovereenkomsten hadden de partijen een overdracht van naburige rechten van de acteurs voorzien mits betaling van een maandelijks forfait voor de voorstellingen tijdens de periode van de arbeidsovereenkomst.

Nadat de RSZ in eerste aanleg had gewonnen, maar verloren in beroep, stelde zij een beroep in cassatie in.

Uit het cassatiearrest van september 2014 volgt dat de bedragen die in dit geval betaald worden aan een uitvoerend kunstenaar door zijn werkgever als tegenprestatie voor de overdracht van zijn naburige rechten op de prestatie die het voorwerp uitmaakt van de arbeidsovereenkomst een “loon” vormen in de zin van de sociale zekerheid van loontrekkende werknemers en bijgevolg dienen onderworpen te worden aan socialezekerheidsbijdragen.

Dit is, op z’n minst gezegd, een verrassende uitspraak. Hoe moet dit arrest nu uitgelegd worden ?

Download het dossier