De krachtlijnen uit de brief aan Minister Vandelanotte

De krachtlijnen uit de brief door auteurs, artiesten, gildes en betrokken beheersvennootschappen gericht aan Minister Vandelanotte:


• De audiovisuele artistieke sector staat vandaag onder grote druk van machtige exploitanten die pleiten voor een all-rights-included (ARI)-systeem dat het collectief beheer buitenspel wil zetten.

• Het behoud van het collectief beheer is fundamenteel. De vergoedingen die wij via onze beheersvennootschappen ontvangen, maken een belangrijk deel van onze inkomsten uit. Het is niet zomaar een ‘extraatje’ of ‘kers op de taart’, maar onontbeerlijk om verder te kunnen blijven creëren.
Het is de noodzakelijke en gerechtvaardigde link met de daadwerkelijke exploitatie van onze werken en prestaties. Als het collectief beheer zou worden uitgehold, betekent dat voor ons zoveel als broodroof. Gezien producenten niet zelf exploiteren, moeten onze rechten door onze beheersvennootschappen rechtstreeks t.a.v. de exploitanten kunnen worden uitgeoefend.

• Inzake het vermoeden van overdracht is de ideale oplossing voor scenaristen, regisseurs, de gelijkschakeling met het regime voor de muziekauteurs, zoals initieel voorzien. Op deze wijze wordt de rechtspositie van auteurs en uitvoerende kunstenaars in de audiovisuele sector duidelijk versterkt.

• Wij vragen u om rekening te houden met een aantal fundamentele uitgangspunten:

1. Tegenstelbaarheid van de keuze van de auteur/uitvoerende kunstenaar voor het collectief beheer : Het is van fundamenteel belang dat het recht op een afzonderlijke vergoeding per exploitatiewijze onafstaanbaar wordt verklaard bij wet en dat onze keuze om dat recht in collectief beheer te geven aan onze “eigen” beheersvennootschap, aan producenten en exploitanten tegenstelbaar is.

2. Rechtstreekse tussenkomst van onze collectieve beheersvennootschap bij de exploitanten: Als wij er voor kiezen om bepaalde exploitatiewijzen te laten beheren door onze beheersvennootschap, dan moet deze beheersvennootschap (die de wettelijke verplichting heeft om de rechten te beheren), rechtstreeks kunnen innen bij de exploitanten die inkomsten verwerven met de exploitatie van onze werken en prestaties. De bestaande praktijken van inning door onze beheersvennootschappen evenals de door hen gesloten contracten moeten gerespecteerd worden.

3. Overleg maar geen medezeggenschap : Wij zijn voorstander van multilateraal overleg met de producenten en exploitanten binnen de grenzen van het mededingingsrecht. Dit multilateraal overleg mag geen afbreuk doen aan de mogelijkheid voor onze beheersvennootschap om bilateraal te onderhandelen over licentievoorwaarden.

deAuteurs hoopt dat in de komende weken een compromis kan worden bereikt waar de sector kan mee leven. Wij danken de gildes voor de constructieve samenwerking in dit dossier. Zij hebben de namen verzameld van de ondertekenaars van de brief en deze eveneens verzonden naar de bevoegde Ministers.