Dossier leenrecht: nood aan verandering

Er zit een nieuw koninklijk besluit in de pijplijn. Dit KB leenrecht vervangt het vergoedingscriterium van het aantal
ingeschreven leners door het aantal uitleningen. Een ander criterium betreft het aantal beschermde werken en
prestaties, de collectie, die door de uitleeninstellingen ter beschikking wordt gesteld. Het jaarlijkse bedrag van
de vergoeding voor openbare uitlening wordt vanaf 2013 verhoogd: zowel het forfaitaire bedrag,
afhankelijk van de grootte/collectie van de uitleeninstelling, als het bedrag per uitlening.
Daarnaast wordt voorzien in een compensatie voor het verleden (2004 -2012).

Het ontwerp K.B dat nu op tafel ligt vormt alvast een eerste stap naar een meer correcte en billijke berekeningsbasis,
maar blijft onvoldoende. deAuteurs hoopt dat hier in de komende maanden aan gesleuteld wordt.

 

deAuteurs vraagt

  1. De hoogte van de vergoeding per ontlening af te stemmen op de praktijk van de ons omringende landen. In Vlaanderen bedraagt de vergoeding nu omgerekend 1,9 eurocent per ontlening en groeit naar 2,6 eurocent in 2017. Terwijl het gemiddeld bedrag in Europa 6 à 8 eurocent bedraagt. Kortom een verdrievoudiging is nodig.
  2. Een noodzakelijke compensatie voor de te lage vergoeding in de periode 2004 – 2012.
  3. Jaarlijkse indexatie vanaf 2018.
  4. Transparantie, eenvoudige rekenschema’s en snellere uitbetaling.

 

Download hier het Dossier Leenrecht