Download de brochure met de nieuwe auteurswet

Het stond al geruime tijd op de agenda en er gingen ettelijke vergaderingen en overlegsessies aan vooraf, maar sinds 12 juni 2014 is het zover.

De Belgische auteurswet van 30 juni 1994 werd aangepast en maakt voortaan deel uit van
het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald van Boek XI, waarin de meeste artikelen van de huidige wet werden overgenomen.

Naast een serie verduidelijkingen werden er ook een aantal nieuwe bepalingen opgenomen.
Tevens werd een regulator in het leven geroepen met een bemiddelende, superviserende en adviserende rol.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze brochure (pdf bestand) bundelt de bepalingen betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
van de nieuwe wet (met vermelding van het overeenkomstig artikel uit de oude wet.)

Wil je graag een papieren versie,
stuur dan een mailtje naar: info@deauteurs.be