Kyocera-arrest: printers vallen onder reprografie-regeling

Kyocera-arrest: printers vallen onder reprografie-regeling
VG WORT v. KYOCERA-arrest: Hof van Justitie (prejudiciële vraag) 27 juni 2013

Het Hof van Justitie van de Europese Unie beantwoordde enkele belangrijke vragen over de draagwijdte van de reprografie-uitzondering.

VG Wort (Duitse organisatie, te vergelijken met Reprobel) vorderde van de fabrikanten van kopieerapparaten (Kyocera, Epson en Xerox) een vergoeding in de vorm van heffing op pc’s, printers en/of plotters die tussen 1 januari 2001 en 31 december 2007 in Duitsland op de markt zijn gebracht. In de zaak tussen het Duitse VG-WORT en enkele fabrikanten van reproductieapparaten, stelde het Duitse Hooggerechtshof een interpretatievraag aan het Europese Hof van Justitie.

Het Hof stelde vast dat een reprografische “reproductie” een reproductie op papier is. Naast een papieren kopie kan een reproductie dus ook een print zijn.
Een fotokopieerheffing is dus mogelijk op C’s en printers. De mogelijkheid van kopieerbeveiliging doet het recht op vergoeding niet vervallen.

Dit arrest van het Europese Hof van Justitie heeft uiteraard ook belangrijke rechtsgevolgen in België. De wettelijke bepalingen inzake reprografie die vandaag nog gelden, zijn op meerdere punten niet meer compatibel met het Europese recht. Het is duidelijk dat reproducties op papier ook de prints zullen moeten omvatten en dat printers ook bijdrageplichtig moeten/kunnen worden. Reprobel heeft het over een ‘landmark-ruling’(2) .

1 – HVJ 27 juni 2013, C-457/11 – C-460/11, VG Wort Kyocera/Mita, http://www.curia.eu
2 – http://www.reprobel.be/nl/nieuws/33.html