Open brief aan Barroso

Op 31 januari vindt in Brussel een conferentie plaats waarbij de Europese Commissie wordt geïnterpelleerd over de zwakte van haar beleid ten aanzien van de creatie. De conferentie wordt georganiseerd door de Europese coalities voor culturele diversiteit, met de steun van het platform voor de culturele en creatieve industriën en wordt voorgezeten door Pascal Rogard, algemeen directeur van SACD-Frankrijk.

Om deze conferentie meer weerklank te doen vinden en om onze kunstenaars, auteurs, uitgevers, producenten en alle andere culturele spelers te mobiliseren in de eis voor duidelijker engagementen, hebben we een open brief gericht aan J.M. Barroso.

We hebben uw handtekening nodig!

Als u zich herkent in deze eis en als u deze actie ondersteunt, willen we u vragen dit aan ons te melden. We zullen vervolgens uw naam onder de brief zetten, die op 29 januari verzonden wordt.

—> communicatie@deauteurs.be
—> Gelieve uw naam, voornaam, professionele activiteiten, woonplaats en mailadres duidelijk te vermelden – u ontvangt een kopie van de ondertekende brief.