Raadpleging Europese Commissie: deadline 5 maart

Wij roepen u dringend op om deel te nemen aan de raadpleging van de Europese Commissie die de toekomst van het auteursrecht mee zal bepalen.

De Europese Commissie heeft een publieke raadpleging gelanceerd die kadert in het politiek debat omtrent de hervorming van het auteursrecht. Ondanks de constructieve medewerking van auteurs, uitgevers en andere rechthebbenden wordt er aangestuurd op een versoepeling van het auteursrecht, die uitermate schadelijk is voor auteurs en uitgevers.

Zonder uw individuele stem zullen de gebruikers de boventoon voeren in dit debat en zal de bescherming door het auteursrecht teruggeschroefd worden. Het is dan ook uitermate belangrijk dat u in uw hoedanigheid als auteur individueel reageert op deze consultatieronde en zo mee uw stem drukt op het toekomstige Europese auteursrechtenbeleid.

Hoe kan u deelnemen?

De tekst (de bevraging start op pagina 5), uitsluitend beschikbaar in het Engels, is lang en ingewikkeld. Laat u hierdoor niet afschrikken: u mag antwoorden in het Nederlands.

• Download de tekst als Word-doc
• Download de alsPDF

Wij zullen onze leden in de loop van volgende week een modelantwoord doorsturen dat zij vrijblijvend kunnen overnemen.

Vul op de eerste pagina zoveel mogelijk gegevens in over uzelf
en
mail uw antwoord voor 5 maart naar :
markt-copyright-consultation@ec.europa.eu