Roerende voorheffing op auteursrechten van 15 naar 25%?

Deze week  kon u via diverse media vernemen dat de auteursrechten geviseerd zouden zijn tijdens het begrotingsoverleg. De  roerende voorheffing op auteursrechten zou stijgen van 15% naar 25%.
De forfaitaire kostenaftrek zou wel behouden blijven*.

Dit spijtig nieuws werd ondertussen bevestigd door de woordvoerder van het kabinet van Minister Vanackere maar concrete teksten hebben we nog niet gezien. deAuteurs vraagt duidelijkheid over deze nieuwe regeling die vooral de auteurs met lage inkomsten zal treffen. Het spreekt voor zich dat we het hier niet eens mee kunnen zijn.
deAuteurs betreurt ten zeerste dat deze besparingsmaatregel zonder enige vorm van overleg met de sector tot stand is gekomen en dringt aan op een overleg met de bevoegde Ministers. Deze week is er nog een spoedoverleg gepland met de verschillende belangenverenigingen om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte.

* Over deze forfaitaire kostenaftrek van 50% op de eerste schijf tot 14 000 euro en 25 % op de schijf
van 14 000 tot 28 000 euro kan u meer informatie terug vinden op onze fiscale FAQ

Download het persbericht