Geef uw werken aan vóór 1 september 2019 !

In het najaar gaat deAuteurs over tot de eerste betaling van deze rechten .
Mogen wij u daarom vragen om nog niet aangegeven geschreven en/of grafisch werk gepubliceerd of digitaal beschikbaar gesteld in of voor 2018 aan te geven vóór 1 september. Ook wanneer één van uw werken heruitgegeven of herdrukt werd, dient u dit aan te geven.
Werken die u via een papieren aangifteformulier of per mail reeds heeft aangegeven, zullen in de loop van de komende maanden in onze databank worden ingevoerd.

Hoe aangeven?

Navigeer naar “aangifte werken” en klik rechts op “een werk toevoegen” indien het om een nieuw werk gaat. Indien u een nieuwe druk aan een bestaand werk wenst toe te voegen, kan u naar het tabblad “verstuurd” navigeren en vervolgens naast het werk in kwestie op “+Exploitatie” klikken.

Opgelet! Het werk is pas aangegeven wanneer het verschijnt onder het tabblad verstuurd. Hiertoe dient u onderaan het hokje aan te vinken en op versturen en bewaren te klikken. Wanneer u enkel op bewaren klikt, kan u het formulier later verder bewerken, maar hebt u de aangifte niet verstuurd en zal u voor dit werk dus ook niet vergoed worden.

  • Per mail

U mag ook een gedetailleerde lijst bezorgen per mail van uw publicaties op papieren dragers aan documentatiedienst@deauteurs.be. Gelieve hiervoor wel het standaardformulier te gebruiken dat u hier terugvindt.

Voor wat uw online-publicaties (blogs, e-books, digitale artikels, …) betreft, ontvangen wij graag een aparte lijst . Gelieve hiervoor dit formulier te gebruiken.

Vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Documentatiedienst via 02 551 03 57 of documentatiedienst@deauteurs.be

 

 

Type
Nieuws
Datum
10.07.2019