Algemene Vergadering deAuteurs

De Algemene Vergadering van deAuteurs vindt dit jaar plaats op 16 juni.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Meer details volgen later.