Boekenpauw 2015 gaat naar Ingrid Godon

"Het was een gelukkige Boekenpauw- jury, op die kille winteravond van februari.
Eerst en vooral omwille van het mooie aanbod, een weelderige oogst wat geïllustreerde kinderenboeken en prentenboeken betreft. Nog maar eens werd bewezen dat sommige van onze illustratoren moeiteloos meespelen aan de wereldtop, en terecht internationale erkenning genieten.
"

Zaterdag 28 maart maakte juryvoorzitster Christel Van Dyck de winnaars van de Boekenleeuw en de Boekenpauw 2015 bekend, de prijzen voor het beste en het mooist geïllustreerde kinder- en jeugdboek in Vlaanderen.

Juryverslag Boekenpauw 2015

‘Ik denk’
Ingrid Godon (tekeningen) en Toon Tellegen (tekst) – Lannoo

Ik denk is een parel om te koesteren. Het mag een klein mirakel heten dat een dergelijk boek vandaag de dag nog uitgegeven geraakt. In tijden waarin de cultus van de instant-kick heerst, houden Ingrid Godon en Toon Tellegen een pleidooi voor bedachtzaamheid, eenvoud, verinnerlijking. En voor schoonheid die zich mondjesmaat laat ontdekken.

Godon heeft zichzelf heruitgevonden, en bevindt zich met dit werk op het toppunt van haar kunnen. Ze levert voor ‘Ik denk’ een overweldigende verzameling van indringende portretten af: van kinderen, maar evengoed van stoere binken, een vrouw in profiel à la Piero della Francesca, mannen in maatpak, een hond… We zien haar personages vaak op de rug, met terneergeslagen ogen, wegkijkend, maar net zo goed in actie, springend, huppelend, tuimelend.

Het sobere kleurgebruik verbindt de veelheid aan portretten; zwart, grijs en bruin zijn de basiskleuren en rood gebruikt Godon om accenten te geven. Het resultaat is gelaagd en verbluffend, mede dankzij de subtiele, verzorgde grafische vormgeving.

Soms voelt het alsof je in het hoofd van Godon kruipt, die al schetsend op zoek gaat naar de complexe menselijke natuur, het geheim van onze steeds wisselende stemmingen…

‘Ik denk’ is een buitengewoon broos kijkboek dat in combinatie met de poëtische en filosofische woorden van Tellegen een stroom aan associaties teweegbrengt, ontroert, verrast en uitnodigt om te herlezen, telkens weer te herbeleven.

Omdat we hier te maken hebben met een fijngevoelige en indringende beeldtaal, waar veel metier en tegelijk ook lef, bezieling, mysterie en vooral waarachtige eenvoud uitspreken

Omdat het hier om een illustrator gaat met een lange staat van dienst, die erin geslaagd is om zichzelf te heruitvinden, nog steeds weet te verrassen en een breed gerijpt palet laat zien zonder te willen imponeren. Beheerst maar geïnspireerd…

Omdat de dialoog tussen tekeningen en taal een stroom van associaties en interessante vragen oproept, veel vrijheid laat aan de kijker/lezer, en het daardoor een boek is geworden dat zich telkens weer laat ontdekken en her-ontdekken, een boek dat eigenlijk nooit helemaal uit is.

Omdat alles aan deze publicatie traagheid, kwetsbaarheid en poëtische verinnerlijking uitstraalt. Wat het in die zin ook tot een belangrijk maatschappelijk boek maakt, in tijden van vluchtige, oppervlakkige instant-kicks, prestatiedwang, en eindeloos gecijfer…

Omdat het een boek is waar liefde voor boeken van afstraalt, met die uitgepuurde, subtiele vormgeving, zoals het origineel gebruik van rood kalkpapier waardoor je sommige figuren van twee kanten kan bekijken. Een boek als object om te koesteren, als tactiele ervaring als het ware…

Omdat het hier gaat om zowel een bijzonder mooi kijk/kunstboek als om een literair hoogstaand werk , en omdat het alle grenzen beslecht tussen een jeugdig en meer volwassen publiek

Omdat het ons – met veel tederheid- een spiegel voorhoudt van ‘la condition humaine’, het eeuwig menselijke zoeken, en het ons om onszelf doet glimlachen, in verwarring brengt, tot nadenken stemt, bevreemdt, fascineert, ontroert…

Om al deze redenen kennen we de Boekenpauw 2015 met veel plezier toe aan…
Ingrid Godon voor het prachtige ‘Ik denk’, een samenwerking met Toon Tellegen.
Antwerpen, 28 maart 2015

De jury van de Boekenpauw 2015: Christel Van Dyck (voorzitter), Viki Van Iseghem, Elke Duytschaever, Patrick Jordens, Tine Kuypers en Ann Geerinck