C. Buddingh’-prijs 2014 voor Maarten van der Graaff

Dichter Maarten van der Graaff wint met zijn bundel Vluchtautogedichte’ de C. Buddingh’-prijs 2014 voor het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het afgelopen jaar. Hij heeft de prijs vanavond aan het slot van het feestelijke uitreikingsprogramma op het 45e Poetry International Festival Rotterdam in ontvangst genomen.

De jury, bestaande uit Anne Vegter, Patrick Peeters en Rokus Hofstede, noemt Van der Graaff ‘een uiterst vindingrijk en beweeglijk dichter’ en ‘was onder de indruk van de spankracht van Van der Graaffs gedichten, qua compositie, woordenschat en thematiek.’ Ook de debuten van Hanneke van Eijken, Josse Kok en Hannah van Wieringen waren genomineerd. Aan de C. Buddingh’-prijs is een bedrag van € 1.200,- verbonden.

Uit het juryrapport:

Bluf, branie en bravoure is een goede grondhouding voor debuterende dichters (…). Een dichter met zulke ambities vraagt niet nederig om te worden toegelaten in het huis van de poëzie, die morrelt niet zachtjes aan de poort, maar valt met het nodige misbaar en laweit binnen, die overrompelt het dienstdoende orkestje en zet het zelf op een toeteren. Literair bestaansrecht (…) wordt niet afgesmeekt maar afgedwongen. Naar de unanieme mening van de jury vormt één bundel dankzij bluf, branie en bravoure van die stelling een overtuigend bewijs. De C. Buddingh’-prijs 2014 gaat naar Vluchtautogedichten van Maarten van der Graaff.’

De jury beoordeelde de bundels van tweeëntwintig debutanten. Volgens de jury zet ‘de al in het jaar 2013 gesignaleerde trend dat gerenommeerde uitgevershuizen terughoudend zijn bij het uitgeven van poëziedebuten zich door. Een gat dat ook dit jaar zo goed en zo kwaad als het gaat wordt gedicht door kleine uitgeverijen (…). Of hiermee sprake is van een algemene trend naar marginalisering van poëzie-uitgaven blijft speculeren, maar wel valt ook in deze lichting van de C. Buddingh’-prijs op dat de redactionele begeleiding van debuterende dichters soms te wensen overlaat.

De C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie is een initiatief van Poetry International en wordt sinds 1988 uitgereikt aan de schrijver van het beste poëziedebuut. In het verleden kende de prijs winnaars als Anna Enquist, Michaël Zeeman, Tonnus Oosterhoff, Joke van Leeuwen en Mark Boog, die na hun debuut allen uitgroeiden tot dichters van naam. Lieke Marsman (2011), Ellen Deckwitz (2012) en Henk Ester (2013) waren de laatste winnaars.

Sinds 1988 wordt op initiatief van Poetry International ieder jaar de C. Buddingh’-Prijs uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van het beste Nederlandstalige poëziedebuut van het voorgaande jaar. De uitreiking vindt jaarlijks in juni plaats tijdens het Poetry International Festival Rotterdam.

Bron: persbericht Poetry International