deAuteurs erkend door Reprobel

Op het auteurscollege van Reprobel van 11 mei 2012 is de toetreding van deAuteurs positief ontvangen. Katrien Van der Perre woonde in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van deAuteurs de verdere vergadering van het college als waarnemer bij. De algemene vergadering van Reprobel aanvaardde vervolgens op 4 juni 2012 deAuteurs als volwaardig lid. deAuteurs is bij deze dus officieel toegetreden tot Reprobel.

Katrien Van der Perre zal zetelen als bestuurder van Reprobel. Koen Stassijns werd aanvaard als plaatsvervanger.

Op het auteurscollege van vrijdag 15 juni 2012 was Katrien Van der Perre aanwezig voor deAuteurs. Tijdens deze vergadering  bracht ze de procedure voor het opeisen van de reserves voor het verleden voor de leden van deAuteurs die voordien geen lid waren van enige beheersvennootschap ter sprake. Dit wordt verder besproken en uitgediept op vrijdag 7 september 2012, tijdens de volgende vergadering van het auteurscollege van Reprobel. Het verslag van deze vergadering zal u hier kunnen raadplegen.