Een ‘warme bakker’-campagne voor het boek!

Op de gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van Boek.be en de Vlaamse Auteursvereniging afgelopen vrijdag in Gent hield Boek.be-directeur André Vandorpe een warm pleidooi voor een generieke sensibiliseringscampagne voor het boek en voor het lezen, en sprak hij de hoop uit dat Vlaanderen en Nederland in 2016 gastland worden op de Frankfurter Buchmesse.

Twee grote plannen liggen ter tafel

André Vandorpe beklemtoonde vooral de dringende noodzaak om op korte termijn van start te gaan met een generieke sensibiliseringscampagne ter promotie van het lezen en het kopen van boeken: “Dat het voorbije jaar de omzetdaling in de boekenverkoop minder dramatisch was dan in Nederland, is hoofdzakelijk te danken aan de stijgende verkoop van strips. Helaas lezen of kopen de meeste Vlamingen slechts occasioneel ‘algemene’ boeken. In het beste geval uitsluitend een bestseller. De drempel naar andere fictie- en non-fictie boeken blijft duidelijk te hoog. Meer dan ooit dringt sensibilisering zich op, want… een goed boek doet wat met een mens. Elke keer opnieuw!”

Boek.be heeft, in samenspraak met het BoekenOverleg, reeds geruime tijd een bewustmakingscampagne (naar het voorbeeld van de bekende ‘warme bakker’-campagne) in de steigers staan en wacht alleen nog op de formele, broodnodige steun vanwege de Vlaamse overheid. De Vlaamse Ministers van Cultuur en Economie gaven vorig jaar reeds te kennen dat ze hiermee de cultureel-maatschappelijke en economische meerwaarde van zowel ‘het boek’ als de boekhandel beleidsmatig wensen te benadrukken.

Een ander ambitieus project is Books from Flanders in the World waar Boek.be en de Vlaamse Uitgevers Vereniging sterk op inzetten i.s.m. het Vlaams Fonds voor de Letteren. Ook dit jaar zal Boek.be op diverse buitenlandse beurzen de Vlaamse auteurs, illustratoren en uitgevers internationaal valoriseren. Bovendien wordt alles in het werk gesteld opdat Vlaanderen en Nederland het zgn. ‘gastland’ voor de Frankfurter Buchmesse in 2016 kan worden. “Een dergelijk ‘gastlandschap’ zal een grote internationale uitstraling geven aan de Vlaamse en Nederlandse letteren. Zowel vanuit cultureel als economisch perspectief. Het betekent dat onze literatuur, onze auteurs en boeken niet alleen beter bekend zullen worden over de hele wereld, maar het zal ook een significante stijging van vertalingen en rechtenverkoop genereren,” aldus André Vandorpe.

Gulden Boek voor ‘Interne Keuken’

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie reikte Boek.be het Gulden Boek uit aan de makers van het Radio 1-programma ‘Interne Keuken’. De Vlaamse Auteursvereniging zette de auteur-vriendelijkste bibliotheek in de bloemen: de Openbare Bibliotheek van Sint-Niklaas.

Het Gulden Boek is een onderscheiding voor personen die zich, buiten of in de marge van het boekenvak, op bijzondere wijze inzetten voor het boek of de verspreiding ervan. Peter Van den Eede (programmator Vooruit), de laureaat van vorig jaar, sprak de lofrede uit voor de nieuwe laureaten, Koen Filet en Sven Speybrouck. Samen met André Vandorpe overhandigde hij hen het fraai ontworpen Gulden Boek en de bijhorende speldjes.

De directeur van Boek.be gaf in zijn nieuwjaarstoespraak ook een overzicht van de vele positieve uitdagingen die het boekenvak dit jaar te wachten staan. Gaande van beloftevolle samenwerkingsprojecten tussen uitgeverijen en de exploratie van nieuwe verbanden – ook buiten de sector, tot de verdere ontwikkeling van innovatieve projecten door Uitgeverij van de Toekomst waarbij de digitale wereld meer dan ooit als opportuniteit wordt gezien.

Tenslotte sprak Andre Vandorpe de hoop uit “dat ‘het boek’, na de komende verkiezingen, door het toekomstige beleid zal worden erkend als cultuurproduct dat wezenlijk bijdraagt tot de ontwikkeling, de verspreiding en vooral het delen van cultuur. En bovenal, dat men de drempel tot dit cultuurproduct zo laag en zo breed mogelijk zal houden.”