iTems#9: juridisch nummer

Het magazine van deAuteurs.

Download het negende nummer van iTems

Wie artikel 18 van de Auteurswet van 30 juni 1994 en artikel XI. 182 van het Wetboek Economisch Recht vergelijkt, merkt nauwelijks wijzigingen.

Toch zijn deze bepalingen voorwerp geweest van een intensief overleg.
Het vermoeden van overdracht en aanverwante bepalingen zijn uitgegroeid tot één van de knelpunten van boek XI.

Deze bijdrage poogt een overzicht te geven van het vermoeden van overdracht met bijzondere aandacht voor de positie van de audiovisuele auteurs.

deAuteurs