Jaarverslag 2013 deAuteurs

2013 was een bijzonder jaar voor deAuteurs:
na de opstartperiode van 2012 was 2013 het eerste jaar
waar we er volledig voor konden gaan.

En of we er voor zijn gegaan!
• Ons ledenaantal groeide sneller dan verwacht en we blijven groeien.
• Onze eerste opeisingen bij Reprobel werden goedgekeurd en in
december volgde de uitbetaling aan de literaire auteurs.
• De audiovisuele rechten en theaterrechten werden prompt uitbetaald.
• Politici en beleidsmakers hadden oor naar onze vragen.
• De samenwerking met het culturele veld, de Scenaristengilde, de Vlaamse Auteursvereniging en de Unie van Regisseurs verliep zeer constructief.
• Ons beurzenprogramma kon op veel bijval rekenen. Onze events en culturele acties werden gehonoreerd met volle zalen en een warm onthaal.
• De werkingskost in 2013 bedroeg minder dan 11%, zonder meer een uitstekend resultaat.

Toch was in 2013 niet alles rozengeur en maneschijn:
de
nieuwe auteurswet, de uitzondering in het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten, het beloofde K.B. rond de reprografie en de vergoeding op printers en manoeuvres om het collectief beheer buitenspel te zetten via ‘All Rights Included’-
contracten zijn maar enkele van de items die hopen energie vraten.

deAuteurs zal haar nek blijven uitsteken en de belangen van haar leden maximaal verdedigen. Intussen blijven we streven naar een perfectionering van onze diensten en
een adequate inning en verdeling van de rechten via het systeem van collectief beheer.
Wij danken iedereen die van 2013 een succesverhaal heeft gemaakt voor deAuteurs.

De papieren versie van het jaarverslag kan u
tot 31 juli 2014 aanvragen via
auteursdienst@deauteurs.be