Jaarverslag 2016

Toen enkele jaren geleden deAuteurs werd opgericht, waren we bijzonder ambitieus. We wisten het alleen nog niet… Het enige wat we voor ogen hadden, was de creatie van een autonome beheersvennootschap waarin transparantie en efficiëntie de boventoon zouden voeren, en dit volledig ten dienste van de auteur. De uitgebreide onderhandelingen en gesprekken met de bevoegde overheidsdiensten waren een goede test voor ons doorzettingsvermogen, maar uiteindelijk leverde ons dat een strikte, goed uitgebalanceerde wettelijke structuur op, die nu de meest moderne is voor een beheersvennootschap in dit land.

deAuteurs kent sinds haar ontstaan een gestage groei. In het afgelopen jaar mochten we ons duizendste lid verwelkomen, en daar zijn we best trots op. Maar om een oude, tot vervelens toe geciteerde Vlaamse auteur bewust verkeerd weer te geven: tussen daad en droom staan ook wetten in de weg, en praktische bezwaren. Het beheer van auteursrechten is een secure en complexe aangelegenheid, waarbij onderhandelingen en conflicten al te vaak tot in de rechtbank blijven aanslepen. In soms moeilijke en onzekere omstandigheden blijft het team van deAuteurs hard werken om de belofte van transparantie en efficiëntie in de praktijk te brengen. Ik wil hen hiervoor bedanken, maar ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om het werk van de bestuursleden onder de aandacht te brengen.

In de beginperiode lanceerden wij een slogan: voor auteurs, door auteurs. Die werd intussen ook door anderen gekopieerd, daar kunnen wij alleen maar blij om zijn. De naam van deAuteurs is echter niet toevallig gekozen. We zijn er namelijk niet alleen voor auteurs, maar het zijn ook de auteurs zelf die hun verantwoordelijkheid opnemen. Zij zijn de aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur bestaat ook uit scenaristen en regisseurs, romanschrijvers en podiumkunstenaars, dichters en illustratoren. Zij vertegenwoordigen hun collega’s uit al die verschillende disciplines en vormen zo een belangrijke en noodzakelijke schakel tussen de leden en hun beheersvennootschap.

Met vragen en grieven kan u altijd terecht bij het deAuteursteam, maar ook de bestuursleden hebben het engagement op zich genomen om die ambitieuze auteursdroom te blijven waarmaken. Aarzel dus niet om hen te benaderen met suggesties, klachten en bedenkingen. Dat helpt ons om de vinger aan de pols te houden en, indien nodig, de juiste maatregelen te nemen. Het beheren van een transparante en efficiënte auteursmaatschappij is immers een dynamisch proces dat voortdurend bijgestuurd moet worden en waar alert moet worden ingespeeld op allerlei vaak onverwachte en soms onverhoopte evoluties.
Kortom, help ons om u te blijven helpen.

Rik D’hiet

Voorzitter deAuteurs

De papieren versie van het jaarverslag kan u aanvragen via
[email protected]