Jaarverslag deAuteurs 2014

2014 was opnieuw een jaar van groei voor deAuteurs zowel qua leden
als op het vlak van inningen en verdelingen. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

Wij danken dit resultaat aan de inspanningen van een gemotiveerd team, constructieve samenwerkingsverbanden maar zeker ook aan de bevlogenheid van een voorzitter en de pioniers van de raad van bestuur: stuk voor stuk mensen die vanaf het eerste uur geloofden in deAuteurs en een niet-aflatend engagement aan de dag hebben gelegd.
Zo verdient Carlo Van Baelen een speciale vermelding, evenals Rik D’hiet, beiden
verenigd in het dagelijks bestuur van deAuteurs.

We nemen in 2015 met gemengde gevoelens afscheid van onze voorzitter, Willem Wallyn en de bestuurders Erik Vlaminck, Paul Pourveur, Judith Vanistendael en Manu Riche. We zijn hen dankbaar voor alles wat ze betekend hebben voor deAuteurs in de pioniersjaren, maar betreuren tegelijkertijd dat hun mandaat ten einde is gekomen. Wij zullen hen missen maar blijven nauw contact met hen houden in hun hoedanigheid van ambassadeurs van deAuteurs.

Een heel bijzonder woord van dank gaat uit naar Willem Wallyn, die met zijn strategisch inzicht een grote stempel heeft gedrukt op de cruciale beginjaren van deAuteurs. Ik wil je oprecht danken voor een unieke en aangename samenwerking. Je bent er altijd geweest, jouw engagement was grenzeloos. Ik ga je missen, meneer de voorzitter! Je was steeds een steun en toeverlaat en een baken van vertrouwen en integriteit.

Elk afscheid is een nieuw begin: in 2015 verwelkomen we een aantal nieuwe dynamische bestuurders die mee de koers van deAuteurs zullen bepalen. Het belooft een woelige zee te worden waar we zullen op varen: overal in Europa is de aanslag op kunst en cultuur ingezet. Ook Vlaanderen ontsnapt hier niet aan en dus moeten nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord.

De papieren versie van het jaarverslag kan u
tot 31 juli 2015 aanvragen via
auteursdienst@deauteurs.be