Jaarverslag deAuteurs 2015

In het aanbevelenswaardige boekje “Waarom ik lees” vraagt de Britse bestsellerauteur Tim Parks zich onder meer het volgende af: “Heb ik, als auteur, het recht om mensen te beletten mijn boeken gratis te kopiëren?” Het essay dat erop volgt is niet enkel relevant voor literaire auteurs, maar voor vrijwel iedere auteur die hoopt te leven van zijn creatieve werk. Op het einde van zijn betoog komt de schrijver tot het inzicht dat copyright voornamelijk gemotiveerd wordt door de mate waarin een zekere cultuur gehecht is aan een zekere literaire vorm. Opnieuw geldt: dit is niet enkel van toepassing op de literatuur… De samenleving drukt zijn waardering voor de individuele creativiteit van een auteur uit door zijn bereidheid om voor diens werk te betalen.

Na een jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van deAuteurs weet ik beter dan ooit dat het met deze bereidheid vandaag niet altijd even goed gesteld is. Door de opkomst van nieuwe technologieën worden onze werken niet alleen haast onbelemmerd gratis gekopieerd, maar er verdwijnen en verschijnen ook steeds maar nieuwe exploitatievormen waarbij alle betrokkenen – vaak grote internationale bedrijven – telkens een zo groot mogelijk deel van de koek voor zichzelf opeisen. Dit vraagt een voortdurende alertheid, een voortdurende gedrevenheid en deskundigheid ook, om op alle terreinen de rechten van de auteur te blijven verdedigen.

Alles begint voor die auteur met goede contracten. Daarom zet deAuteurs sterk in op het verlenen van gepast juridisch advies. Ook de standaardcontracten werden geüpdatet en aangepast aan de nieuwe exploitatievormen. Het einddoel is een efficiënte inning en verdeling van de auteursgelden. Transparantie is hierbij het codewoord. De auteur mag en moét weten wat er precies met zijn geld gebeurt. Daartussenin, tussen een goed contract en een passende vergoeding, speelt zich een bijzonder intens proces af dat voor de meeste auteurs verborgen blijft. Er bestaat, voor zover ik nog iemand van deze illusie moet bevrijden, geen ministerie van auteursrechten waarbij de fondsen zonder enige vorm van discussie of onderhandeling ter beschikking worden gesteld. deAuteurs voert, met de wetteksten in de hand, een voortdurende dialoog met de hele culturele sector. Onderhandelingen met zenders, cultuurhuizen en distributeurs, samenwerking met andere beheersvennootschappen en beroepsverenigingen, vertegenwoordiging in overkoepelende organisaties, ook op Europees niveau, het noodzakelijke politieke gelobby en de soms jarenlang aanslepende juridische betwistingen met onzekere afloop en mogelijk erg ingrijpende gevolgen voor de auteur…

Ondanks het soms moeilijke klimaat is deAuteurs ook dit jaar blijven groeien, en dit zowel op het vlak van het aantal leden – de kaap van 1000 is bijna bereikt! – als op het vlak van inningen en verdelingen. Wij danken dit goede resultaat aan het volgehouden engagement van een dynamische, deels vernieuwde Raad van Bestuur, en aan de dagelijkse inspanningen van een bijzonder gemotiveerd, eveneens gedeeltelijk vernieuwd team van medewerkers. Op al te optimistische toekomstvoorspellingen zal u mij in deze tijden niet betrappen, maar zij zullen zich alvast blijven inzetten om ook volgend jaar onze rechten als auteurs te blijven verdedigen.

Rik D’hiet
Voorzitter deAuteurs

 

De papieren versie van het jaarverslag kan u aanvragen via
[email protected]