Kopierechten: geef uw werken aan voor 30 juni 2015

De uiterste datum om uw aangifte voor de kopierechten (reprografierechten)
voor het jaar 2014 af te ronden is 30 juni 2015.
Wij nodigen u vriendelijk uit om uw aangifte te vervolledigen mocht dit nog niet zijn gebeurd.

Welke werken komen in aanmerking? Nieuwe werken t.e.m. 2014, werken die u
eerder nog niet hebt aangeven en heruitgaven.
Kopierechten (reprografierechten) vormen de vergoeding aan de auteur voor het kopiëren
van beschermde, uitgegeven of verspreide werken op papieren of analoge dragers voor privégebruik.

De verdeling van de kopierechten (reprografierechten) zal op het einde van dit jaar gebeuren.

Hoe gaat u tewerk?
U kan uw werken aangeven via de online aangiftemodule
op //www.deauteurs.be/ledentoegang.
Inloggen doet u met uw persoonlijke deAuteurscode en paswoord.

Nieuw werk aangeven:
Klik bovenaan op ‘Werken aangeven‘ en vervolgens rechts op ‘Nieuwe aangifte
• Het eerste deel gaat over het werk (categorie, oorspronkelijkheid, verdeling van rechten,…),
• het tweede luik betreft de exploitatie(s) (uitgave, lezing, uitzending, divulgatie,…).


Nieuwe exploitaties (heruitgave,… ) toevoegen aan reeds aangegeven werken:
• Hiervoor moet u via het tabblad ‘Verstuurd‘ , klik daar op ‘+Exploitatie

Volgende gegevens mogen niet ontbreken:
• titel van uw werk
• eventueel titel van het tijdschrift
• jaar van uitgave of verspreiding
• oplage in België
• aantal pagina’s
• uitgever(s)

U kunt ons ook een gedetailleerde lijst met bovenvermelde gegevens bezorgen via
e-mail documentatie@deauteurs.be
of per post: deAuteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel.
Wij voeren ze voor u in onze databank in.


U heeft vragen?
Auteursdienst via 02 551 03 45 – auteursdienst@deauteurs.be
Documentatiedienst via 02 551 03 57 – documentatie@deauteurs.be

Meer info over kopierechten (reprografierechten) vindt u op
de site van deAuteurs: reprografie
en op http://www.reprobel.be