Oproep Algemene Vergadering

Rik D’hiet en Koen Stassijns, ondervoorzitters,
roepen alle vennoten bijeen voor een Algemene Vergadering

op 16 juni 2015 om 19u30
in het Huis van de Auteurs,
Koninklijke Prinsstraat 87 – 1050 Brussel.

Agenda
1) Samenstelling van het bureau
2) Goedkeuring van de dagorde
3) Goedkeuring van verslag van de Algemene Vergadering van 24 juni 2014
4) Voorstelling en goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2014
5) Voorstelling en goedkeuring jaarverslag 2014 en verslagen van de Commissaris-Revisor over het jaar 2014 (Wet 30.6.1994)
6) Kwijting aan de Bestuurders en de Commissaris-Revisor voor het jaar 2014
7) Ontslag en verkiezing van Bestuurders
8) Hernieuwing mandaat van de Commissaris-Revisor
9) Goedkeuring provisionele inhouding
10) Onkostenvergoeding bestuurders
11) Varia

Toelatingsvoorwaarden
Alle vennoten kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering waarvoor zij stemgerechtigd zijn. Elke vennoot heeft één stem. Het is mogelijk om een volmacht te geven (volmachtformulier terug te sturen voor 8 juni 2015).
Niemand mag meer dan een vennoot vertegenwoordigen.

Stemmodaliteiten
De stemming gebeurt tijdens de vergadering.
De vergadering beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Meer informatie of vragen?

Katrien Van der Perre, directeur deAuteurs.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 8 juni 2015,
per e-mail aan Barbara Cardoen
of per fax via 02/551.03.71.

De documenten voor de Algemene Vergadering liggen ter inzage vanaf 8 juni 2015 op de maatschappelijke zetel, Koninklijke prinsstraat 87, 1050 Brussel.