Oproep kandidaten Raad van Bestuur

Heeft u interesse om actief mee het beleid van deAuteurs te bepalen?

Dit jaar dienen de leden nieuwe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur te kiezen. De nieuwe bestuurders zullen worden benoemd door de
Algemene Vergadering op 15 juni a.s.

We nemen afscheid van Koen Stassijns, Patrice Toye, Hans Herbots, Freek Mariën en Gerda Dendooven en willen hen van harte danken voor hun engagement en hun werk in het belang van deAuteurs en haar leden.

Zes mandaten moeten ingevuld worden in volgende disciplines:

• literatuur

• film- en/of televisiefictie

• illustratie

• podiumkunsten

Aarzel dan niet om uw schriftelijke kandidatuur via dit formulier in te dienen,
uiterlijk tegen 15 mei 2017.

We blijven ter beschikking voor meer toelichting (tel 02/551.03.20).

Meer info vindt u ook in dit doument.