Oproep reprografie: Geef uw werken aan vóór 15 oktober 2015!

Kopierechten vormen de vergoeding aan de auteur voor het kopiëren van zijn of haar uitgegeven of verspreide werk.

U kunt zowel nieuwe werken aangeven, als werken waarvan u eerder nog geen aangifte deed. Ook heruitgaven komen in aanmerking.

Let op: Geef uw werken aan vóór 15 oktober 2015!

Op die manier kunnen wij alles op tijd verwerken en ervoor zorgen dat u de vergoeding van uw kopierechten op het einde van dit jaar ontvangt.

Hoe gaat u tewerk?
U kan uw werken aangeven via de online aangiftemodule

op deauteurs.be/ledentoegang.
Inloggen doet u met uw persoonlijke deAuteurscode en paswoord.

Volgende gegevens mogen niet ontbreken:
• titel van uw werk
• eventueel titel van het tijdschrift
• jaar van uitgave of verspreiding
• oplage in België
• aantal pagina’s
• uitgever(s)

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij collega Erik Verpoort, [email protected].

Meer info over kopierechten (reprografierechten) vindt u op
de site van deAuteurs: reprografie
en op reprobel.be