Staat van het Boek

deAuteurs was op 23 maart aanwezig op de vijfde editie van de Staat van het Boek georganiseerd door het BoekenOverleg.

Dit jaar stond de Staat van het Boek in teken van de leesbevordering en leesdiversiteit. Er werd eveneens een link getrokken naar de psychiatrie.

Hoofdspreker en psychiater Dirk De Wachter opende het symposium met een vurig betoog voor literatuur en het belang van het verhaal in de psychiatrie.
Volgens De Wachter hebben we nood aan woorden in een wereld die zich heel erg in beelden en cijfers uitdrukt. Woorden en taal zorgen voor een verbinding in onze samenleving. Lezen brengt gelaagdheid, identiteit en stilte met zich mee, aldus De Wachter.

In de parallelsessie over de voorwaarden van een positief leesklimaat waren Sylvie Dhaene van Stichting Lezen, auteur Charles Ducal en uitgever Rudy Vanschoonbeek het eens met het feit dat leesplezier een belangrijk punt moet zijn op de politieke agenda.
Daarin spelen ouders, school en media een prominente rol. Een concreet plan voor leesbevordering is er echter nog niet. Al zette Stichting Lezen wel de eerste stap met de oprichting van het “Lezerskabinet”.
Sylvie Dhaene kondigde gisteren aan dat ze met dit “Lezerskabinet” iedereen in de sector wil uitnodigen om mee te denken over het bevorderen van de leescultuur.
Een initiatief dat deAuteurs toejuicht!