VAF Jaarverslagen 2013

Jaarlijks presenteert het Vlaams Audiovisueel Fonds zijn jaarverslag.
In aanwezigheid van de professionele creatiesector
en vertegenwoordigers van de overheid worden
cijfers en analyses publiek gemaakt.

Zopas stelde de v.z.w. Vlaams Audiovisueel Fonds haar jaarverslagen 2013 voor.
U kunt hier de jaarverslagen van het Filmfonds en het Mediafonds downloaden