Verdelingsschema illustratie & strips

deAuteurs bereidt een grondige hervorming van haar verdelingsschema van het kopie- en leenrecht voor, iets wat haar leden rechtstreeks financieel aanbelangt.

Deze schema’s moeten niet alleen eenvoudiger worden, maar ook dichter aanleunen bij de realiteit en de uitgangspunten van de wetgeving.

Een werkgroep boog zich in de loop van 2014 al verschillende keren over de wijziging van het verdelingsschema voor literaire werken (boeken, kranten en tijdschriften). Dit resulteerde in een ontwerptekst waarover overleg zal worden gepleegd met een bredere groep literaire auteurs in het najaar van 2015.

In de loop van de zomer wordt gewerkt aan een verdelingsschema voor illustratie & strips. Hiervoor zouden we graag dan ook graag een beroep willen doen op de kennis en ervaring van onze illustratoren. Tijdens een informeel gesprek met onze leden wensen we, onder begeleiding van bestuursleden Gerda Dendooven en Carlo van Baelen, de nodige info te verzamelen. Op basis daarvan kan een interne werkgroep nadien alle techniciteiten en concrete parameters verder uitwerken.

Wilt u daar graag bij zijn? Laat het ons dan zeker weten via [email protected].
U bent van harte welkom!