Geen administratieve formaliteiten

Het auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie zelf van een origineel werk. In tegenstelling tot de industriële rechten (merkenrecht, octrooirecht, tekeningen en modellen) is het dus niet nodig administratieve formaliteiten te vervullen om auteursrecht te verkrijgen (meer hierover in Vormvrije bescherming).

Niettemin is het nuttig om bewijsrechtelijke maatregelen te treffen, zoals een registratie of depot om te bewijzen dat het werk bestond op een bepaalde datum, zeker in geval van plagiaat. De vervulling van die bewijsrechtelijke maatregelen garandeert niet dat het werk beschermd wordt door het auteursrecht. Zij laten enkel toe ten opzichte van derden (bijvoorbeeld inbreukmakers) en in voorkomend geval ten opzichte van de hoven en rechtbanken te bewijzen dat het werk bestond op een bepaalde datum. Het depot is dus een eenvoudige manier voor het vastleggen van de creatiedatum en je hoedanigheid als auteur van een creatie.

Een depot is pas efficiënt als je het aangeeft voor je je werk aan derden toont.

In het geval waarin een derde het werk gebruikt zonder de toestemming van de auteur, zal deze laatste de anterioriteit van zijn werk kunnen aantonen via zijn registratie of depot. Het is nochtans mogelijk dat een persoon een werk registreert dat reeds door iemand anders werd gecreëerd. In dat geval zal de ware auteur moeten opstaan en aantonen dat hij in feite de ware auteur is en het werk dus vóór de registratie door een derde heeft gecreëerd.

Terug naar: Over Auteursrecht > Hoe kan ik mijn auteursrechten beschermen? Moet ik mijn werk registreren?

Print Friendly, PDF & Email