Vanaf wanneer verstrijkt het auteursrecht op postuum verschenen werken?

Wanneer je nu een werk vindt van een auteur die reeds meer dan 70 jaar overleden is en dit werk werd nooit eerder uitgegeven, dan zal de exploitatie van dit postuum auteurswerk toch mogelijk zijn. De auteurswet kent in dit geval een verkorte beschermingstermijn van 25 jaar toe, termijn die begint te lopen vanaf het ogenblik waarop het werk voor het eerst op geoorloofde wijze aan het publiek is medegedeeld.

Terug naar: Over Auteursrecht > Hoe lang duurt de bescherming van het auteursrecht?

Print Friendly, PDF & Email