Wanneer het werk door meerdere auteurs werd gemaakt, vanaf wanneer rekent men de beschermingsduur dan en hoe?

Wanneer één auteurswerk door meerdere auteurs werd gemaakt, dan verstrijkt de periode van 70 jaar pas na het overlijden van de langstlevende van de auteurs. Deze beschermingsduur geldt voor alle rechtverkrijgenden van elk der auteurs.

Voorbeeld: beeldhouwwerk met 2 coauteurs. In de hypothese dat één auteur in 2000 zou overlijden, terwijl de andere auteur pas in het jaar 2015 zou komen te overlijden, dan zullen de erfgenamen van de eerste auteur mee genieten van de auteursrechtelijke bescherming tot 31 december 2085.

Print Friendly, PDF & Email