Wie beheert mijn auteursrechten na mijn dood?

Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht, m.a.w. zowel de vermogensrechten als de morele rechten, gedurende 70 jaar bestaan ten voordele van de persoon die de auteur zelf heeft aangeduid, ofwel indien dit niet gebeurde ten voordele van zijn erfgenamen of de rechthebbenden.

De auteur is dus volledig vrij om te kiezen wie zijn auteursrechten na zijn dood zal uitoefenen. In sommige gevallen is dit een stichting, een vzw of een instelling. Maar de auteur kan ook de wettelijke regels van het erfrecht volgen en bijvoorbeeld zijn kinderen belasten als uitvoerder van zijn auteursrecht.

De erfgenamen of aangeduide instellingen kunnen het moreel recht van de auteur ook uitoefenen, maar enkel uitdrukkelijk in naam van de auteur en niet in hun eigen naam.

Terug naar: Over Auteursrecht > Hoe lang duurt de bescherming van het auteursrecht?

Print Friendly, PDF & Email