Het reproductierecht

Het reproductierecht heeft betrekking op het verveelvoudigen of laten verveelvoudigen van materiële of tastbare exemplaren.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • het fotokopiëren van een werk
  • het op pellicule vastleggen van een film
  • een afbeelding van een beeldhouwwerk of schilderij in een catalogus of op een postkaart of affiche
  • het downloaden van een werk van het internet
  • het opnemen op video van een televisieprogramma
  • enzovoort.

Onder het reproductierecht valt ook de tijdelijke reproductie, bijvoorbeeld reproducties die zich binnen computers, netwerken of andere apparatuur kunnen voordoen. Het adaptatierecht en het vertalingsrecht vormen eveneens een subcategorie van het reproductierecht. Om een bestaand werk aan te passen of bijvoorbeeld in te lassen in een collage heeft men de toestemming nodig van de auteur. Hierbij zullen ook de morele rechten van de auteur steeds moeten worden gerespecteerd. Vallen ook onder het reproductierecht: het verhuur- en leenrecht en het distributierecht.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:

Reproducties van het Atomium op asbakken, gadgets, postkaarten of in boeken vereisen toestemming van de rechthebbenden van het Atomium.

Voorbeeld 2:

De reproductie van een schilderij van Paul Delvaux (Les noeuds violets) in het weekblad Trends ter illustratie van een artikel over de erotiek in de Belgische Kunst kan niet gebeuren zonder toestemming van de rechthebbenden.

Terug naar: Over Auteursrecht > Over welke rechten beschikt een auteur? > Vermogensrechten

Print Friendly, PDF & Email