Adaptaties

Een geadapteerd werk zal beschouwd worden als een beschermd werk, wanneer het voldoende origineel is (zie hiervoor Definitie van origineel). Het afgeleide werk kan enkel worden geëxploiteerd wanneer de uitdrukkelijke toestemming van de auteur van het oorspronkelijke werk werd bekomen. Het auteursrecht van het afgeleide werk zal uitgeoefend worden door de auteur van het oorspronkelijke werk en door de auteur van het afgeleide werk. Het is aangewezen dat de auteur van het geadapteerde werk een contract voorziet tussen zichzelf en de auteur van het oorspronkelijke werk (zie hiervoor Werken gemaakt door meerdere auteurs).

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email