Computerprogramma’s

De wet beschrijft nauwkeurig en expliciet dat computerprogramma’s beschermd zijn wanneer zij een intellectuele creatie zijn eigen aan de auteur, anders gezegd: wanneer zij beantwoorden aan de voorwaarde van originaliteit in de klassieke zin (zie hiervoor Definitie van origineel). De wet beschermt broncodes, het ontwerp van een site, haar ergonomie en interfaces (visuele aspecten). De functionaliteit van een site wordt echter niet beschermd.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email