Databanken

Databanken genieten van twee verschillende beschermingsregels:

Ten eerste de bescherming via het auteursrecht die de vorm, de structuur en de presentatie van de databank beschermt. Deze eerste bescherming via het auteursrecht strekt zich niet uit over de inhoud, over de werken zelf, over de gegevens of de elementen daar aanwezig.
Ten tweede genieten de databanken ook van een andere bescherming via de bijzondere wet van 31 augustus 1998, die als doel heeft de inhoud te beschermen wanneer de databank, door de keuze en de beschikbaarheid van de materialen, een intellectuele creatie vormt eigen aan de auteur.

Om deze bescherming te kunnen inroepen is het noodzakelijk dat: “de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering”. Deze investering vertaalt zich met name door het toepassen van menselijke financiële of technische middelen. Het is de maker van de database die recht heeft op deze bescherming. Het criterium van de bescherming is dus niet langer de originaliteit, maar wel de kwalitatieve investering noodzakelijk voor het compileren van de databank.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email