Kan een collage origineel zijn?

Een collage kan zeker origineel zijn en bijgevolg auteursrechtelijke bescherming genieten indien zij voldoet aan de beschermingsvereisten. Met name moet het gaan om een eigen intellectuele activiteit en de persoonlijke stempel van de maker moet er duidelijk in terug te vinden zijn. Je vindt hierover meer uitleg bij Definitie van origineel.

Wanneer men echter voortbouwt of gebruik maakt van het werk van andere auteurs, zal men voorafgaandelijk de toestemming aan deze oorspronkelijke auteurs moeten vragen, tenzij het een gebruik is dat onder de uitzonderingen valt, zoals bv. parodie, citaatrecht. Hierover vind je meer uitleg bij Wat zijn de uitzonderingen op de het auteursrecht?

De combinatie van verschillende bestaande elementen zoals in een collage kan zeker origineel zijn.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email