Plastische werken

Schilderijen, lithografieën, sculpturen … kunnen het onderwerp uitmaken van een bescherming door het auteursrecht wanneer zij voldoende origineel zijn (zie hiervoor Definitie van origineel).

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email