Publieke mededelingen

Reclame kan beschermd zijn, wanneer zij origineel is (bv. affiches, logo’s) (zie hiervoor Definitie van origineel). Het idee of het thema (zie hiervoor Ideeën worden niet beschermd) onderliggende aan de publieke mededeling of aan een publiciteitscampagne wordt daarentegen niet beschermd.

Voorbeeld: Euro Shoe/ Brantano

De nabootsing door Euro Shoe van het publicitaire concept van een reclamecampagne van Brantano, dat bestond uit de afbeelding van een grote schoen tegen egale achtergrond met een ludieke tekst wordt niet beschermd door het auteursrecht.

Terug naar: Over Auteursrecht > Wanneer is een werk origineel in de zin van de auteurswet? > Voorbeelden van creatie beschermd door het auteursrecht

Print Friendly, PDF & Email